ĐẦU NĂM KHAI HỘI - LAI PHÚ DÂNG LỄ

CUNG CHÚC TÂN XUÂN 2018
Đầu năm khai hội, Lai Phú dâng lễ, cầu cho một năm:
- Thuận Buồm Xuôi Gió
- Phát Triển Bền Vững

Kính Chúc Qúy Khách hàng một năm VẠN SỰ NHƯ Ý

CUNG CHÚC TÂN XUÂN 2018
Đầu năm khai hội, Lai Phú dâng lễ, cầu cho một năm:
- Thuận Buồm Xuôi Gió
- Phát Triển Bền Vững

 

 

Kính Chúc Qúy Khách hàng một năm VẠN SỰ NHƯ Ý


Các tin tức khác

X