HÌNH ẢNH LAI PHÚ TẠI HỘI CHỢ HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO

Lai Phú đã vinh dự tham gia hội chợ Hàng VN Chất Lượng Cao năm 2018. Hình ảnh tham gia: