Tất cả sản phẩm – Lai Phú Food

Tất cả sản phẩm

360ml A-Dew Pineapple Juice Drink With Aloe Vera Pulp

15,000₫

 • Mã sản phẩm: 8935292400196
 • Thương hiệu: Lai Phú Beverage
 • Mô tả ngắn: 360ml A-Dew Aloe Vera Pineapple Juice with a characteristic sour taste from natural fruit combined with refreshing aloe vera helps cool, purify the body, and replenish micronutrients for you to feel refreshed and comfortable at work all day.Made from natural...

450ml A-Dew Guava Juice Drink With Nata De Coco

15,000₫

 • Mã sản phẩm: 8935292400240
 • Thương hiệu: Lai Phú Beverage
 • Mô tả ngắn: 450ml A-Dew Guava Juice Drink With Nata De Coco has the main ingredients of guava juice, coconut jelly, and rock sugar. The juice has a natural refreshing taste and the characteristic sweet and sour taste of guava, along with the...

450ml A-Dew Bird’s Nest Drink With Aloe Vera Pulp

15,000₫

 • Mã sản phẩm: 8935292400035
 • Thương hiệu: Lai Phú Beverage
 • Mô tả ngắn: 450ml A-Dew Bird’s Nest Drink With Aloe Vera Pulp with main ingredients from bird's nest, aloe vera, and rock sugar. The water has a mild sweet taste mixed with delicious crunchy aloe vera to help you replenish nutrients and effectively...
Hết hàng
450ml A-Dew Grass Jelly Drink

450ml A-Dew Grass Jelly Drink

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: chưa rõ
 • Thương hiệu: Lai Phú Beverage
 • Mô tả ngắn:

360ml A-Dew Guava Juice Drink With Nata De Coco

12,000₫

 • Mã sản phẩm: 8935292400226
 • Thương hiệu: Lai Phú Beverage
 • Mô tả ngắn: 360ml A-Dew Guava Juice Drink With Nata De Coco has the main ingredients of guava juice, coconut jelly, and rock sugar. The juice has a natural refreshing taste and the characteristic sweet and sour taste of guava, along with the...

450ml A-Dew Coconut Water With Nata De Coco

15,000₫

 • Mã sản phẩm: 8935292400158
 • Thương hiệu: Lai Phú Beverage
 • Mô tả ngắn: 450ml A-Dew Coconut Water With Nata De Coco with main ingredients from fresh coconut water and delicious chewy coconut jelly, has a natural cool taste from coconut, mild sweetness from rock sugar to help you relieve stress and cool down...

360ml A-Dew Pineapple Juice Drink With Aloe Vera Pulp

12,000₫

 • Mã sản phẩm: 8935292400004
 • Thương hiệu: Lai Phú Beverage
 • Mô tả ngắn: 360ml A-Dew Aloe Vera Pineapple Juice with a characteristic sour taste from natural fruit combined with refreshing aloe vera helps cool, purify the body, and replenish micronutrients for you to feel refreshed and comfortable at work all day.Made from natural...

360ml A-Dew Bird’s Nest Drink With Aloe Vera Pulp

12,000₫

 • Mã sản phẩm: 8935292400042
 • Thương hiệu: Lai Phú Beverage
 • Mô tả ngắn: 360ml A-Dew Bird’s Nest Drink With Aloe Vera Pulp with main ingredients from bird's nest, aloe vera, and rock sugar. The water has a mild sweet taste mixed with delicious crunchy aloe vera to help you replenish nutrients and effectively quench...

450ml A-Dew Bird’s Nest Drink With Nata De Coco

15,000₫

 • Mã sản phẩm: 8935292400301
 • Thương hiệu: Lai Phú Beverage
 • Mô tả ngắn: 450ml A-Dew Bird’s Nest Drink With Nata De Coco with main ingredients from bird's nest, coconut jelly, and rock sugar. The water has a mildly sweet, cool taste mixed with delicious chewy coconut jelly to help you replenish nutrients and...
Hết hàng
Nước Sương Sáo A-Dew 450ml

Nước Sương Sáo A-Dew 450ml

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: chưa rõ
 • Thương hiệu: Lai Phú Beverage
 • Mô tả ngắn: Nước Sương Sáo A-Dew 450ml là thức uống giải nhiệt được sản xuất trên quy trình công nghệ hiện đại, nước có vị ngọt thanh, mát lành, cho bạn trải nghiệm thú vị ngay khi thưởng thức.Điểm đặc biệt của...

450ml A-Dew Peach Juice Drink With Nata De Coco

15,000₫

 • Mã sản phẩm: 8935292400264
 • Thương hiệu: Lai Phú Beverage
 • Mô tả ngắn: 450ml A-Dew Peach Juice Drink With Nata De Coco is a health-friendly juice product with natural peach juice, coconut jelly, and cool rock sugar.With the characteristic sweet and sour taste of mountain peaches, 450ml A-Dew Coconut Jelly Peach Juice will...

360ml A-Dew Peach Juice Drink With Nata De Coco

12,000₫

 • Mã sản phẩm: 8935292400066
 • Thương hiệu: Lai Phú Beverage
 • Mô tả ngắn: 360ml A-Dew Peach Juice Drink With Nata De Coco Juice is a health-friendly juice product with natural peach juice, coconut jelly, and cool rock sugar.With the characteristic sweet and sour taste of mountain peaches, 450ml A-Dew Coconut Jelly Peach Juice...