HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG 2018

Vào đầu tháng 04/2018, Lai Phú đã long trọng tổ chức HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG thường niên, nhằm ghi nhận và trao thưởng cho các NPP đạt được doanh số cao trong năm vừa qua, đồng thời cũng tạo thêm sự gắn kết giữa Lai Phú và Khách hàng.