Bánh cookies Lai Phú – Lai Phú Food

Bánh Cookies Lai Phú

Bánh Cookies Lai Phú Kem Phô Mai 100G

19,700₫

 • Mã sản phẩm: 8936023021161
 • Thương hiệu: Lai Phú
 • Mô tả ngắn: Bánh Cookies Lai Phú Kem Phô Mai 100G là sự kết hợp giữa vỏ bánh giòn tan được làm từ lúa mì thượng hạng và lớp kem Phô Mai thơm béo, đem đến cho bạn cảm giác mới lạ, thích thú...

Bánh Cookies Lai Phú Kem Sầu Riêng 120G

20,000₫

 • Mã sản phẩm: 8936023025107
 • Thương hiệu: Lai Phú
 • Mô tả ngắn: Bánh Cookie Lai Phú Kem Sầu Riêng 120G (#1 Bestseller) là sự kết hợp giữa vỏ bánh giòn tan được làm từ lúa mì thượng hạng và lớp kem Sầu Riêng thơm ngon hấp dẫn, đem đến cho bạn cảm...

Bánh Cookies Lai Phú Kem Cam 120G

20,000₫

 • Mã sản phẩm: 8936023024032
 • Thương hiệu: Lai Phú
 • Mô tả ngắn: Bánh Cookies Lai Phú Kem Cam 120G là sự kết hợp giữa vỏ bánh giòn tan được làm từ lúa mì thượng hạng và lớp kem Cam thơm mát đặc trưng, đem đến cho bạn cảm giác mới lạ, thích...

Bánh Cookies Lai Phú Kem Khoai Môn 120G

20,000₫

 • Mã sản phẩm: 8936023024131
 • Thương hiệu: Lai Phú
 • Mô tả ngắn: Bánh Cookies Lai Phú Kem Khoai Môn 120G là sự kết hợp giữa vỏ bánh giòn tan được làm từ lúa mì thượng hạng và lớp kem Môn thơm bùi, đem đến cho bạn cảm giác thích thú và hài...

Bánh Cookies Lai Phú Kem Sầu Riêng 150G

29,000₫

 • Mã sản phẩm: 8936023024278
 • Thương hiệu: Lai Phú
 • Mô tả ngắn: Bánh Cookies Lai Phú Kem Sầu Riêng 150G (#1 Bestseller) là sự kết hợp giữa vỏ bánh giòn tan được làm từ lúa mì thượng hạng và lớp kem Sầu Riêng thơm ngon hấp dẫn, đem đến cho bạn cảm...

Bánh Cookies Lai Phú Kem Sầu Riêng 210G

34,000₫

 • Mã sản phẩm: 8936023024308
 • Thương hiệu: Lai Phú
 • Mô tả ngắn: Bánh French Cookies Lai Phú kem Sầu Riêng (#1 Bestseller) là sự kết hợp giữa vỏ bánh giòn tan được làm từ lúa mì thượng hạng và lớp kem Sầu Riêng thơm ngon hấp dẫn, đem đến cho bạn cảm...

Bánh Cookies Lai Phú Kem Sầu Riêng 270G

47,500₫

 • Mã sản phẩm: 8936023024049
 • Thương hiệu: Lai Phú
 • Mô tả ngắn: Bánh Cookies Lai Phú Kem Sầu Riêng 270G (#1 Bestseller) là sự kết hợp giữa vỏ bánh giòn tan được làm từ lúa mì thượng hạng và lớp kem Sầu Riêng thơm ngon hấp dẫn, đem đến cho bạn cảm...

Bánh Cookies Lai Phú Kem Dâu 270G

47,500₫

 • Mã sản phẩm: 8936023020317
 • Thương hiệu: Lai Phú
 • Mô tả ngắn: Bánh Cookies Lai Phú Kem Dâu 270G là sự kết hợp giữa vỏ bánh giòn tan được làm từ lúa mì thượng hạng và lớp kem Dâu thơm mát, đem đến cho bạn cảm giác mới lạ, thích thú ngay...

Bánh Cookies Lai Phú Kem Chanh Dây 270G

47,500₫

 • Mã sản phẩm: 8936023020294
 • Thương hiệu: Lai Phú
 • Mô tả ngắn: Bánh Cookies Lai Phú Kem Chanh Dây 270G là sự kết hợp giữa vỏ bánh giòn tan được làm từ lúa mì thượng hạng và lớp kem Chanh Dây thơm mát, đem đến cho bạn cảm giác mới lạ, thích...

Bánh Cookies Lai Phú Kem Khoai Môn 270G

47,500₫

 • Mã sản phẩm: 8936023020324
 • Thương hiệu: Lai Phú
 • Mô tả ngắn: Bánh Cookies Lai Phú Kem Khoai Môn 270G là sự kết hợp giữa vỏ bánh giòn tan được làm từ lúa mì thượng hạng và lớp kem Môn thơm bùi, đem đến cho bạn cảm giác thích thú và hài...

Bánh Cookies Lai Phú Kem Cam 270G

47,500₫

 • Mã sản phẩm: 8936023020300
 • Thương hiệu: Lai Phú
 • Mô tả ngắn: Bánh Cookies Lai Phú Kem Cam 270G là sự kết hợp giữa vỏ bánh giòn tan được làm từ lúa mì thượng hạng và lớp kem Cam thơm mát đặc trưng, đem đến cho bạn cảm giác mới lạ, thích...

Bánh Cookies Lai Phú Kem Sầu Riêng 350G

48,500₫

 • Mã sản phẩm: 8936023024292
 • Thương hiệu: Lai Phú
 • Mô tả ngắn: Bánh Cookies Lai Phú Kem Sầu Riêng 350G (#1 Bestseller) là sự kết hợp giữa vỏ bánh giòn tan được làm từ lúa mì thượng hạng và lớp kem Sầu Riêng thơm ngon hấp dẫn, đem đến cho bạn cảm...