LAI PHÚ FOOD LẤN SÂN SANG THỊ TRƯỜNG NƯỚC GIẢI KHÁT