LAI PHÚ THAM GIA HỘI CHỢ HVNCLC - HỒ CHÍ MINH 2017